A Few of My Favorite Songs

Thursday, May 18, 2006

Salamat

by The Dawn
(,)

Salamat at tayo'y nagkasamang muli
Salamat at may gabing nakalaan sa kaunting kasiyahan

Salamat at tayo'y nagkasamang muli
Salamat at sa pagpawi ng uhaw ay may darating na araw

Kaytamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan
Tunay na kaibigan, kasamang maasahan

Salamat at tayo'y may pinagsamahan
Salamat, tunay kong kaibigan

[instrumental part]

Kaytamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan
Tunay na kaibigan, kasamang maasahan

Salamat at tayo'y may pinagsamahan
Salamat, tunay kong kaibigan
Salamat at tayo'y may pinagsamahan
Salamat, kaibigang walang kapantay

Salamat sa ’yo
Kaibigan ko
Salamat sa 'yo
Salamat sa 'yo

0 Comments:

Post a Comment

<< Home