A Few of My Favorite Songs

Friday, November 25, 2005

Paruparong ligaw, saan ba ang punta mo?

by The Half Forgotten Bard
(2005)

Malayulayo na rin ang iyong nalakbay
Pilit mong tinatakasan ang dating buhay
Hindi pa ba matingkad ang tunay mong kulay?
Mga pangarap mo ba'y kulang pa ng saysay?


Refrain 
Kailangan mo nga ba talagang lumipad
Kahit na di mo alam kung sa'n mapapadpad?


Chorus
Paruparong ligaw, saan ba ang punta mo?
Hanggang kaylan ikakampay—mga pakpak mo?
Paruparong ligaw, saan ka ba dadapo?
Di ka talaga mapakali sa 'yong p'westo


Malayulayo na rin ang iyong nalakbay
Pilit mong hinahanap—dahilan ng buhay
Di pa ba sapat ang karunungan mong taglay?
Ba't nais mong makamtan ang lahat ng bagay?


Refrain 2
Hamo't mapapagod ka rin sa 'yong paglipad
Hahanap-hanapin mo ang pagiging higad


Chorus 2
Paruparong ligaw, saan ka ba dadapo?
Hindi ka na ba talaga makukuntento?
Paruparong ligaw, saan ba ang punta mo?
Hanggang kaylan ikakampay—mga pakpak mo?


Refrain 3
Hamo, hindi na kita muling pipilitin
Dahil alam ko na ikaw ay babalik rin

0 Comments:

Post a Comment

<< Home