A Few of My Favorite Songs

Friday, November 25, 2005

Parang karnabal—ganyan ang buhay ng tao

by Half Life Half Death
(unreleased/2005)

Bakit ang buhay ng tao
Lagi na lang ganito
Paikut-ikot
Nakatatakot
Parang trumpo

Minsan naman
Akala mo'y
Isang payaso
Sa likod ng bawat patawa
Nakatago'y lungkot

Tulad rin lang 'yan ng napabayaang samahan
Parang nabitawang lobo
Lumilipad papalayo
O kaya'y ferris wheel
Taas-baba
Nakahihilo
At bigla-biglang yumuyugyog

Bakit ang buhay ng tao
Lagi na lang ganyan
Para bang cotton candy (Paulit-ulit, paulit-ulit)
Na ubod ng tamis (Parang paslit)

Minsan naman
Akala mo'y
Mainit na popcorn
Na unti-unting kumukunat
Sa bawat nguya
Pero okey lang

Tulad rin lang 'yan ng napabayaang samahan
Parang nabitawang lobo
Lumilipad papalayo
O kaya'y roller coaster
Bumibilis-bumabagal
At bigla-biglang bumubulusok

(instrumental)

Tulad rin lang 'yan ng ating samahan
Parang higanteng lobo
Lumilipad papalayo
At bigla-biglang pumuputok

Paikut-ikot
Nakakahilo
Taas-baba
Nakakasuka

Paulit-ulit
Ang kulit-kulit
Parang paslit
Kulit-bulilit

Nakakatakot
Bumubulusok
Bumabagsak
Nakakasindak

Kulit-bulilit
Parang paslit
Ang kulit-kulit

Paulit-ulit
Paikut-ikot
Taas-baba
Bumubulusok
Pailalim

Bata-batuta
Samperang muta
Kulit-bulilit
Ang kulit-kulit

Bata-batibot
Samperang kulangot
Bata-baluga
Samperang luga
Bata-batuta
Samperang muta

Kulit-bulilit
Ang kulit-kulit
Paulit-ulit
Ikut-ikot
Kakatakot
Bubulusok
Babagsak
Taas-baba
Pailalim
Nakakasuka
Umiindayog
Lumilipad
Papalayo...

Paruparong ligaw, saan ba ang punta mo?

by The Half Forgotten Bard
(2005)

Malayulayo na rin ang iyong nalakbay
Pilit mong tinatakasan ang dating buhay
Hindi pa ba matingkad ang tunay mong kulay?
Mga pangarap mo ba'y kulang pa ng saysay?


Refrain 
Kailangan mo nga ba talagang lumipad
Kahit na di mo alam kung sa'n mapapadpad?


Chorus
Paruparong ligaw, saan ba ang punta mo?
Hanggang kaylan ikakampay—mga pakpak mo?
Paruparong ligaw, saan ka ba dadapo?
Di ka talaga mapakali sa 'yong p'westo


Malayulayo na rin ang iyong nalakbay
Pilit mong hinahanap—dahilan ng buhay
Di pa ba sapat ang karunungan mong taglay?
Ba't nais mong makamtan ang lahat ng bagay?


Refrain 2
Hamo't mapapagod ka rin sa 'yong paglipad
Hahanap-hanapin mo ang pagiging higad


Chorus 2
Paruparong ligaw, saan ka ba dadapo?
Hindi ka na ba talaga makukuntento?
Paruparong ligaw, saan ba ang punta mo?
Hanggang kaylan ikakampay—mga pakpak mo?


Refrain 3
Hamo, hindi na kita muling pipilitin
Dahil alam ko na ikaw ay babalik rin